Czym jest outsourcing pracowniczy?

Outsourcing pracowniczy jest narzędziem coraz częściej wykorzystywanym przez polskich przedsiębiorców w celu zmniejszenia liczby etatów w zakładzie pracy lub też przesunięcia obowiązków związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników na firmę zewnętrzną. Należy jednak pamiętać, że nieprawidłowo przeprowadzony outsourcing może zostać zakwestionowany przez organy nadzoru, czyli ZUS lub Państwową Inspekcję Pracy. Warto więc od początku nawiązać współpracę ze sprawdzoną i doświadczoną agencją, jaką jest właśnie Hr Leasing.

Czym jest outsourcing pracowniczy?

Pojęcie „outsourcingu pracowniczego” nie zostało uregulowane dotychczas w żadnym z obowiązujących aktów prawnych. Sam outsourcing oznacza wyodrębnienie ze struktury przedsiębiorstwa wskazanych zadań i zlecenie ich realizacji przez podmiot zewnętrzny. W przypadku outsourcingu pracowniczego, wraz z wydzieleniem konkretnych działań, dokonuje się także przeniesienia pracowników do innego pracodawcy. Z uwagi na brak definicji prawnej pojęcia outsourcingu pracowniczego, zamiennie używa się także określeń „leasing pracowniczy” lub też „wynajem pracowników”.

Klasyczny outsourcing pracowniczy ma na celu dalsze korzystanie z pracy pracownika przez dotychczasowego pracodawcę, z jednoczesnym przeniesieniem ciężaru związanego z zatrudnieniem na inny podmiot. Takiego przeniesienia można dokonać w trybie transferu części zakładu pracy lub poprzez rozwiązanie umowy o pracę z pierwszym pracodawcą i natychmiastowe nawiązanie umowy o pracę w nowym zakładzie pracy.

 

Wynajem pracowników z Europy Wschodniej i Azji

Outsourcing pracowniczy sprawdza się obecnie przede wszystkim w branży budowlanej, transportowej, produkcyjnej, gastronomicznej i usługowej, gdzie najzwyczajniej w świecie brakuje rąk do pracy. Z racji, że Polacy coraz rzadziej szukają zatrudnienia w tego typu miejscach, pilnie poszukiwani są pracownicy z zagranicy. Hr Leasing zajmuje się rekrutacją, zatrudnieniem i nadzorem pracowników ze Ukrainy, Białorusi, Indii, Nepalu i Bangladeszu, na czym korzysta wiele Polskich przedsiębiorstw.