Emerytury, a pracownicy z Ukrainy

Pracowników z Ukrainy przyciągają nie tylko zarobki, ale również polska emerytura. Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Ukrainą ma zapewnić polskim repatriantom wypłatę należnej emerytury za lata pracy na Ukrainie. W praktyce skorzystają z niej przede wszystkim pracujący w Polsce Ukraińcy. W czerwcu 2017 roku w naszym kraju legalnie pracowało ich ponad 270 tys.

Ukraina jest jednym z sześciu państw spoza strefy Unii Europejskiej, z którymi Polska podpisała specjalną umowę o zabezpieczeniu społecznym. Umowa ta zapewnia już od 2014 r. legalnie pracującym Ukraińcom, ubezpieczonym w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nabycie prawa do uzyskania emerytury i renty w Polsce, praktycznie na takich samych zasadach jak naszych rodaków.

Coraz więcej pracowników ze wschodu w Polsce

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla cudzoziemców. Legalnie pracuje tu ponad 570 tys. przyjezdnych (stan na 2017 rok). Polska podpisała 13 umów z różnymi państwami spoza Unii Europejskiej dotyczących ubezpieczeń społecznych, umowa dotyczy również wypłaty świadczeń. Oparte są one na zasadzie, z której wynika, że jeśli dana osoba pracowała w Polsce, to otrzymuje ona również emeryturę z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Nasi rodacy, pracując za granicą, również uzyskali taką gwarancję. Za pracę w USA, Kanadzie, a nawet w Korei Południowej przysługuje emerytura z tych państw.

Taka właśnie umowa została zawarta jeszcze w 2012 r. między Polską a Ukrainą. Zapewnia ona pracownikowi z Ukrainy to, że za pracę w Polsce, za którą była za niego odprowadzona składka, po osiągnięciu odpowiedniego wieku, będzie miał prawo do polskiej emerytury.  Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie oznacza to, iż ZUS będzie wypłacał emerytury Ukraińcom za okres przepracowany na terenie ich kraju. Wysokość świadczenia ustala się proporcjonalnie, a więc urząd wypłaci je za lata, czy też nawet miesiące, które były przepracowane w Polsce. W sytuacji, gdy obywatel Ukrainy pracował w naszym kraju 2-3 miesiące i pracodawca przekazał za niego jedynie kilka składek, to jego polska emerytura wyniesie zapewne kilkadziesiąt lub choć kilka złotych.

Minimalna emerytura dla pracownika z Ukrainy?

Obecnie minimalna emerytura w Polsce wynosi 1029,80 zł i dostaje ją każdy, kto przepracował przynajmniej 20 lub 25 lat. Umowa Polski i Ukrainy zakłada sumowanie okresów pracy w obu tych krajach. Oznacza to, że obywatel Ukrainy może starać się nawet o minimalną emeryturę z Polski nawet w sytuacji, gdy nie przepracował w naszym kraju wymaganych lat do najniższego świadczenia, a jego łączny staż pracy przekracza ten okres. Jednak to nie jest jedyny warunek, który musi być spełniony. Aby dostać taką emeryturę z Polski za połączone okresy ubezpieczenia, należy w Polsce mieszkać. ZUS nie dopłaci więc do minimalnego świadczenia osobie, która mieszka na terenie Ukrainy, w Mołdawii, Korei Południowej czy też Australii, są to bowiem kraje, z którymi mamy umowy dwustronne.