Informacje o pracodawcy:

 • Nazwa pracodawcy:
 • Telefon kontaktowy:
 • E-mail kontaktowy:

Opis stanowiska

 • Zawód, stanowisko:
 • Ilość pracowników:

 • Wynagrodzenie netto - 1h:
 • Termin rozpoczęcia świadczenia usług:

Dodatkowe informacje odnośnie zatrudnienia

 • Zakwaterowanie:
 • Adres miejsca świadczenia przez Pracownika Tymczasowego:
 • Pracownik w trakcie pracy podlega bezpośrednio:
 • Umowa będzie zawarta na okres:
 • Dni wolne od pracy:
 • Możliwość pracy w nadgodzinach i wynagrodzenie:
 • Dopłaty i premie:
 • Odzież robocza zapewniona przez:
 • Szczególne czynniki szkodliwe lub ryzyka związane ze wskazanym stanowiskiem pracy:

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Wykształcenie:
 • Zawód nauczony:
 • Posiadane kwalifikacje (certyfikaty, uprawnienia, świadectwa i inne):
 • Staż zawodowy wg kwalifikacji:
 • Znajomość języków:
 • Wiek poszukiwanych pracowników:
 • Płeć poszukiwanych pracowników:
 • Inne wymagania do kandydata: