Praca obcokrajowców w Polsce

Ponad dwukrotnie w skali jednego roku, wzrosło zapotrzebowanie na fachowców w fabrykach oraz budowach. Poszukiwani są operatorzy maszyn i wyspecjalizowani technicy. Branża transportowa i logistyczna wciąż zgłasza zapotrzebowanie na pracowników, a zwłaszcza tych ze Wschodu, w tym również Ukraińców. Polskim firmom bardzo ciężko poradzić sobie bez dodatkowej siły roboczej ze Wschodu. Według badań, aż 63% ankietowanych firm zapowiada, że w 2017 zatrudni większą ilość pracowników z Ukrainy.

Ilu obcokrajowców pracuje w Polsce?

Rolnictwo, budownictwo, handel, hotelarstwo i gastronomia, usługi domowe, to właśnie te sektory, w których zatrudnianie Ukraińców  ma największe znaczenie. Aktualnie Ukraińcy to ok. 90 proc. wszystkich cudzoziemców, którzy dostają w Polsce zezwolenia na pracę. Mimo wszystko, imigracja zarobkowa do Polski nadal się rozwija i nie wiadoma jest skala tego zjawiska. Zbieranie danych na ten temat idzie bardzo mozolnie. Nawet gdyby przyjąć ogólny szacunek, ile osób urodzonych poza Polską pracuje aktualnie na terenie naszej ojczyzny, to zwiększenie tej liczby w ostatnich latach nie było zbytnio imponujące. Jest zauważalne w dużych miastach oraz w pewnych sektorach. Nie zmienia to jednak struktury narodowościowej na polskim rynku pracy.

Ukraińcy nie zabierają miejsc pracy Polakom

Nie można mówić o tym, że Ukraińcy zabierają Polakom miejsca pracy. Ukraińcy przyjeżdżają na miejsca pracy, których Polacy nawet nie chcą zajmować. Inaczej nawet nie można zatrudnić w Polsce obcokrajowca, takie jest właśnie prawo. Nawet jeśli ten napływ się zwiększa, to ma on charakter sezonowy, gdy pracodawcy zdecydowanie bardziej potrzebują pracowników. Według przytoczonych podczas seminarium danych z 2016 r. w naszym kraju wydano ponad 1 mln 300 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, a w większości Ukraińcom. Nie można jednak przekładać pozwoleń na osoby, ponieważ to są dwie różne miary.

Na poziomie całego rynku pracy nie jest to zjawisko o bardzo dużym znaczeniu. W sensie ilościowym jest to zjawisko wręcz marginalne. Liczba pozwoleń na pracę wydawana cudzoziemcom w Polsce wzrosła z ilości 44 tys. w 2010 roku do ilości 120 tys. w roku 2016. Istnieją segmenty, gdzie zatrudnianie Ukraińców ma wielkie znaczenie. Po 2014 roku wzrosła skala imigracji ze Wschodu. Obecnie stanowią oni nawet 90 proc. wszystkich cudzoziemców, którzy w Polsce uzyskują zezwolenia na pracę. Kluczowe sektory, w których zatrudnia się imigrantów z Ukrainy to rolnictwo, budownictwo, handel, hotelarstwo i gastronomia, sektor usług domowych.

Aktualnie ok. 40 proc. migrantów z Ukrainy to głównie osoby z wykształceniem wyższym. Prawie 50 proc. Ukraińców po studiach znalazło w Polsce zatrudnienie w hotelarstwie czy też gastronomii. Ten sektor jest najdynamiczniej rozwijającym się sektorem zatrudniającym Ukraińców w Polsce. W zatrudnianiu Ukraińców dominuje aktualnie województwo mazowieckie. Po roku 2014 osoby przyjeżdżające do Polski z Ukrainy są coraz młodsze i coraz częściej są to mężczyźni, oraz osoby lepiej wykształcone, z centralnej i Wschodniej Ukrainy, a przede wszystkim dużych miast.