Pracownicy z Białorusi – co ich przyciąga do Polski?

Coraz więcej Białorusinów postrzega Polskę jako swój drugi dom. Do naszego kraju wyemigrowało ponad 21 tysięcy osób. Pod względem liczebności to druga po Ukraińcach grupa obcokrajowców zamieszkująca Polskę. Dzieje się tak, ponieważ coraz mniej perspektyw widzą dla siebie nie tylko pracownicy najemni, ale też przedsiębiorcy na samej Białorusi.

To, że Polska wygląda atrakcyjnie dla obywateli Białorusi, to bardzo skromnie powiedziane. Dla wielu Białorusinów Polska jest prawdziwą ziemią obiecaną. Uproszczona procedura zatrudniania obcokrajowców na czas określony, spora ilość wolnych miejsc pracy, możliwość podjęcia pracy w Polsce bez znajomości języka, łatwość założenia i rozwoju biznesu skłania Białorusinów do wyjazdu z kraju.

Białorusini wybierają Polskę jako kierunek emigracji zarobkowej z wielu powodów. Decyduje o tym nie tylko bliskość naszych państw, ale również odpowiedni poziom życia, życzliwość Polaków czy też podobieństwo kulturowe między naszymi narodami. Nad Wisłę przyciąga też satysfakcjonujące wynagrodzenie, benefity oferowane przez pracodawców i coraz bogatsza oferta produktów, a także usług będących odpowiedzią na potrzeby pracujących w Polsce obcokrajowców.

Białorusini poszukują lepszego życia w Polsce

Trzeba przyznać, że jeśli wcześniej większość mieszkańców Białorusi wybierała Rosję (53 proc. wobec 8 proc. emigrujących do Polski), to od początku 2016 roku coraz częściej zwracają swoją uwagę na Polskę (22 proc. wobec 27 proc. wciąż wybierających Rosję).

Jak wyjaśnia Urząd do Spraw Cudzoziemców, od początku 2017 roku liczba imigrantów z Białorusi, którzy posiadają ważne zezwolenie na pobyt w Polsce, wzrosła już dwukrotnie i wynosi obecnie 21,5 tys. osób. Więcej jest tylko Ukraińców (187 tys.), na trzecim miejscu znajdują się Niemcy (21 tys.), na czwartymi i piątym – Wietnam i Rosja (po 12 tys.).

Najwięcej Białorusinów zamieszkuje województwo mazowieckie i podlaskie, czyli odpowiednio 7,3 i 4,5 tys.

Aktualnie, ok. 59 proc. pracowników Białorusi w Polsce stanowią osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, 23 proc. w przedziale 40 – 59 lat, a ok. 14 proc. poniżej 20. roku życia. Delikatnie przeważają mężczyźni – 11,6 tys. osób (54 proc.), w porównaniu do 9,8 tys. kobiet. Warto odnotować również, że 15 tys. Białorusinów otrzymało zezwolenie na pobyt stały. 95 proc. zezwoleń zostało wydanych na podstawie pochodzenia tych ludzi lub Karty Polaka, której właścicielom łatwiej uzyskać obywatelstwo Rzeczpospolitej.

Pracownicy z Białorusi są sumienni i pracowici

Powstałych procesów migracyjnych nie mogą nie brać pod uwagę polskie firmy. Według danych belsat.eu w ciągu ostatnich pięciu lat Polacy zaczęli zatrudniać Białorusinów 10 razy częściej: w 2014 roku – 4,02 tys., w 2015 roku – 5,6 tys., w 2016 roku – 23 tys., 2017 roku – 58 tys.

Białoruscy pracownicy mają bardzo dobrą opinię wśród polskich pracodawców, co powoduje dodatkowo opłacalność wyboru Polski jako miejsca pracy tymczasowej. Zainteresowanie pracownikami z Białorusi jest całkowicie zrozumiałe: nieoficjalnie uważa się, że są pracowici i sumienni, bardziej zdyscyplinowani w porównaniu z migrantami zarobkowymi z pozostałych krajów.

Większość Białorusinów emigrujących do naszego kraju to katolicy, w związku z czym nie istotnej bariery religijno-kulturowej. Dodatkowym atutem Białorusi jest to, że na ich rynku pracy wciąż jest bardzo wielu specjalistów z wykształceniem technicznym, których brakuje nie tylko w Polsce, ale nawet w Europie.

 

Czy Białorusini zastąpią Ukraińców w Polsce?

Czy tendencja angażowania Białorusinów do pracy w Polsce stanie się środkiem zaradczym w sytuacji, gdy UE coraz szerzej otwiera unijne drzwi przed Ukraińcami, a oni kontynuują swoją emigrację na Zachód? Trudno to przewidzieć.

To również zależy od polityki całej wspólnoty europejskiej, otwarcia granic, musiałby nastąpić odpływ ukraińskich obywateli, którzy już zaaklimatyzowali się w Polsce. Przyrost pracowników z Białorusi jest bardziej dynamiczny niż przyrost pracowników z Ukrainy.