Przedsiębiorcy, którzy rozważają zatrudnienie obcokrajowców, w tym pracowników z Ukrainy, bardzo często obawiają się zbyt skomplikowanych procedur i nadmiaru formalności. Tymczasem nawiązanie współpracy z osobami z Europy Wschodniej lub Azji może być równie proste, jak zatrudnienie pracowników z Polski.

HR Leasing zapewnia kompleksowe usługi w zakresie rekrutacji i „wynajmu” pracowników z m.in. Ukrainy, Chin, Filipin oraz Bangladeszu. Dzięki nam nie muszą Państwo zaprzątać sobie głowy wypełnianiem dokumentów czy przestrzeganiem aktów prawnych. Wszystkie te obowiązki bierzemy na siebie, dostarczając naszym klientom wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Jeżeli zdecydują się Państwo na podjęcie z nami współpracy, mogą Państwo skorzystać z dwóch metod zatrudnienia cudzoziemców: procedury uproszczonej bądź tradycyjnej procedury uzyskania zezwolenia na pracę dla pracownika.

 

Procedura uproszczona

Dzięki tzw. procedurze uproszczonej pracodawcy mogą w szybki sposób pozyskać dodatkowych pracowników, a jednocześnie zachować maksymalną elastyczność poziomu zatrudnienia. Jest to szczególnie istotne w branżach sezonowych oraz przedsiębiorstwach o dużej rotacji pracowników.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie 6 miesięcy (180 dni) w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli pracodawca chce zatrudniać osobę z któregoś z wyżej wymienionych krajów, powinien zarejestrować stosowne oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub adres zameldowania.

Rejestracja oświadczenia jest konieczna, aby pracownik spoza Polski mógł otrzymać wizę. Cudzoziemcy podejmujący pracę w Polsce mogą odebrać wizę w najbliższej polskiej placówce dyplomatycznej. Uzyskana wiza umożliwia podjęcie pracy na terenie RP u wskazanego w oświadczeniu pracodawcy.

 

Procedura standardowa

Procedura standardowa zatrudnienia cudzoziemców stanowi znacznie bardziej skomplikowany proces, aniżeli procedura polegająca na rejestracji oświadczeń o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca. W związku z tym, że procedura uproszczona ogranicza się jedynie do mieszkańców wybranych krajów, procedura standardowa jest konieczna w przypadku pozyskiwania pracowników z Azji bądź Indii. Proces standardowego zatrudnienia pracownika spoza Polski obejmuje rejestrację oraz wyrobienie zezwolenia na pracę.