Szczyt prac sezonowych – zwiększony popyt na pracowników

Połowa wakacji za nami i zarazem obserwujemy szczyt prac sezonowych. Popyt na pracowników jest bardzo duży i ciągle rośnie. Bez pracowników z Ukrainy w wielu branżach byłoby trudno. W pierwszym półroczu tego roku zgłoszono ponad 800 tysięcy oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców. Pracują oni głównie w czterech branżach: przetwórstwo owocowo-warzywne, budownictwo, gastronomia i utrzymanie zieleni. przyjeżdżają ludzie w każdym wieku.

Jacy ludzie przyjeżdżają?

Duża grupa pracowników z Ukrainy to jednocześnie studenci polskich uczelni, czyli ludzie młodzi. Jednak przyjeżdżają także osoby w wieku średnim. W porównaniu do pracujących Polaków, są grupą bardziej mobilną. Mogą pracować również dobrze na Dolnym Śląsku, jak i na Pomorzu. Nie wiąże ich rodzina z konkretnym miejscem zamieszkania w Polsce. Oferty pracy na drugim końcu Polski nie są odrzucane. Lepsze warunki pracy aktualnie warunkują miejsce jej wykonywania dla każdego cudzoziemca pracującego w Polsce.